Pravidla

Platnost od 20. října 2016                                       (omptimalizováno pro tisk A4)        pdf  verze

PRAVIDLA EURO RC WINTER CHALLENGE 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ČÁST

1. Pořadatel šampionátu, pořadatel soutěže
Pořadatelé šampionátu jsou ustanoveni před startem sezóny Euro RC Winter Challenge. Pořadatelé šampionátu určují pravidla a dále věci v těchto pravidlech neuvedené.
Pořadatel soutěže je povinen minimálně 7 dní před startem svého podniku oznámit propozice soutěže prostřednictvím internetových stránek šampionátu www.winter-challenge.cz. Propozice musí obsahovat datum, místo konání, počet rychlostních zkoušek, jejich povrch a časový harmonogram.

2. Jury
Jury - na každé soutěži ji tvoří pořadatel soutěže, jeden z pořadatelů šampionátu a jeden před soutěží určený člen organizační skupiny šampionátu. Jury dohlíží na dodržování pravidel. Případné postihy za porušení časového harmonogramu (soutěžícím) a případný protest řeší jury hlasováním. Postižený je potrestán dle pravidel, nebo dohody jury. Výsledek rozhodnutí musí být postiženému ihned oznámen členem jury. Při neočekávaných událostech rozhoduje jury o dalším pokračování, nebo přerušení soutěže. Jury též rozhoduje o případném anulování RZ.
Hlavní časoměřič, který je ustanoven před startem soutěže, je v cíli RZ a dle pravidel může jezdci přidělit penalizaci za dotyk cílového značení.

3. Přihlášky na soutěž
Soutěžící se přihlašují na soutěž pouze prostřednictvím e-mailu: prihlasky@eurorcrally.cz dle vzoru: Celé jméno soutěžícího / jezdec-spolujezdec / vůz / team / frekvence / kategorie
(např.: Martin Baďura / Hirvonen-Lehtinen / Ford Focus WRC / Kronos Racing / Wifi / 4WD).
Přihláška musí být úplná, jinak není přijata. Soutěžící musí na soutěži startovat s posádkou, vozem, teamem a frekvencí, které uvedl do přihlášky, jinak mu nebude umožněno startovat na dané soutěži. Každý soutěžící může startovat za jméno jezdce (za posádku), které je unikátní a kopíruje jméno jezdce startujícího na rally ve skutečnosti, nebo použije jako jméno jezdce své občanské jméno. Jméno jezdce může být využito pouze jedním soutěžícím ve vztahu k historii (popřípadě již obsazená jména upřesní soutěžícímu pořadatel šampionátu). Jméno jezdce je ve vztahu k soutěžícímu po celou zimní sezónu neměnitelné.

Pokud se kvůli nepředvídatelným událostem nemůže přihlášený soutěžící zúčastnit rally, je povinen svou přihlášku zrušit na e-mail: prihlasky@eurorcrally.cz, nebo telefonicky u pořadatelů šampionátu, nejpozději však do konce času prezentace na daný závod. V případě, že se soutěžící nezúčastní dané soutěže, aniž by zrušil svou přihlášku do konce času prezentace na závod, je potrestán dle rozhodnutí pořadatelů šampionátu. Startovní pořadí jezdců určují pořadatelé šampionátu. 

4. Přerušení soutěže nebo RZ
Pokud nemůže být soutěž dokončena (déšť atd.), musí být odjety minimálně 3 RZ, aby byly výsledky započítány. Aby byla započítána RZ, musí ji dokončit minimálně 1 jezdec (bez technických problémů). V případě přerušení RZ dostanou ostatní jezdci přidělený náhradní čas jezdce, který před nimi danou RZ dokončil bez technických problémů.

5. Podvozky a karoserie 
Soutěžící může v jedné rally startovat pouze s jedním vozem a během soutěže nesmí měnit podvozek, karoserii ani frekvenci. Povoleny jsou jen podvozky RC 1:10 on-road poháněné elektromotorem. Karoserie (velikost 1:10 - možná výjimka po dohodě s pořadatelem šampionátu) může být jen typu rally - vůz, který startuje nebo startoval na rally ve skutečnosti. Na karoserii vozu musí být kompletní startovní čísla (minimálně 2, a to na předních dveřích!) aktuální rally. Na karoserii smí mít soutěžící napsáno jen jméno jezdce (posádky), za kterého v rally startuje (nebo žádné jméno).

6. Měření časů, start do RZ
Dosažené časy v RZ se měří pomocí elektronické časomíry. Startovní čára je dána při každé RZ; minimálně 5 sekund před vlastním startem do RZ nesmí vůz žádnou svou částí přesahovat vyznačenou startovní čáru, jiné jednání je považováno za předčasný start a následuje penalizace 10s dle bodu č. 12. Při RZ, které jsou okruhové, paralelní, apod., se časy mohou měřit pomocí stopek. Každý jezdec startuje do RZ podle startovacích hodin ve svém startovním čase, který je každý soutěžící povinen znát. Při RZ, které jsou okruhové, paralelní, apod., a nebude dán přesný startovní čas každého jezdce, se startuje na vyzvání. Vyzvaný jezdec musí být nejpozději do 40 sekund připraven se svým vozem na startu RZ. Pokud tak neučiní, je to bráno jako neodstartování do RZ.

7. Servisy
Oprava vozu je povolena po a před každou RZ. V průběhu konání soutěže není povoleno jakékoliv testování vozu na trati RZ. Případné porušení tohoto pravidla se trestá vyloučením z rally. Případné vyzkoušení vozu v průběhu konání soutěže smí jezdec jen v prostoru určeném členem Jury (na dotaz soutěžícího).


KLASIFIKAČNÍ ČÁST

8. Kategorie
Každý jezdec je klasifikován v absolutním pořadí. Pokud to umožňují pravidla, může být jezdec klasifikován ve více kategoriích současně.

Team Trophy - samostatně klasifikovaný pohár pro teamy. Každý team musí mít v sezóně jeden unikátní název. V jednom teamu můžou startovat maximálně tři posádky, z nichž všechny tři jsou v každém teamu pro celou sezónu neměnitelní.

Junior Trophy - samostatně klasifikovaný pohár pro jezdce do 15. let (rok nar. 2000-2015).

Legend Trophy - samostatně klasifikovaný pohár pro jezdce startující s historickým vozem s pohonem jedné nebo obou náprav. Vůz smí být osazen jen karosérií, která startovala na rally ve skutečnosti ve skupinách B, A, H a podobně. Do této kategorie nespadají karosérie WRC, S2000, PV, S1600, Kit Car a modernější F2. Případnou konkrétní specifikaci karosérie upřesní pořadatel šampionátu po dohodě s jezdcem. Soutěžící přihlášený s karosérií této kategorie automaticky startuje v Legend Trophy. V této kategorii je povoleno používat pouze pneu Sedan Hawg sériové výroby bez jakýchkoli úprav! 

Popis: (ARP9853) Sedan Hawg Tyres (4ks)
Sedan Hawg

F2 Trophy - samostatně klasifikovaný pohár pro jezdce startující s vozem poháněným pouze jednou nápravou. Vůz smí být osazen jen karosérií, která s náhonem jedné nápravy startovala na rally ve skutečnosti. Pokud vůz s jednou hnanou nápravou spadá svou karosérií do Legend Trophy, nemůže startovat v F2 Trophy. Případnou konkrétní specifikaci karosérie upřesní pořadatel šampionátu po dohodě s jezdcem.  

Lady Trophy - samostatně klasifikovaný pohár pro jezdkyně bez omezení věku. 

9. Bodování
Bodování absolutního pořadí, kategorie Junior Trophy a kategorie Legend Trophy:

1. místo - 15 bodů, 2. místo - 12 bodů, 3. místo - 10 bodů, 4. místo - 8 bodů, 5. místo - 6 bodů, 6. místo - 5 bodů, 7. místo - 4 body, 8. místo - 3 body, 9. místo - 2 body, 10. místo - 1 bod.

Bodování kategorií Team Trophy, F2 Trophy, Lady Trophy:

1. místo - 10 bodů, 2. místo - 8 bodů, 3. místo - 6 bodů, 4. místo - 5 bodů, 5. místo - 4 body, 6. místo - 3 body, 7. místo - 2 body, 8. místo - 1 bod.

V klasifikaci Team Trophy se 8 nejlepších počítá z prvních 15. v absolutním pořadí rally.

10. Shodný čas, cíl soutěže
Pokud dvě, či více posádek v cíli soutěže dosáhnou stejného součtu časů, o konečném pořadí rozhoduje čas dosažený v 1.RZ (příp. 2.RZ, atd.). Soutěžící se musí zúčastnit závěrečného vyhlášení všech výsledků soutěže, a to také přímo se svým vozem (styl vyhlášení a případného průjezdu cílem určí pořadatel soutěže), jinak není klasifikován!

11. Přidělený čas
Přidělený čas v RZ je čas vítěze dané RZ +5:00 min (VP). Každý jezdec může dostat přidělený čas pouze jednou v soutěži, podruhé již následuje odstoupení.

12. Penalizace
- nedodržení nebo zkrácení trati - 10s (za každý prohřešek),
- nasazení vozu na trať (při vyjetí z tratě) za neprojetou překážku, či za místo, kde k vyjetí došlo - 10s,
- jakýkoliv dotyk vozu nohou soutěžícího - 5s (za každý dotyk),
- dotyk cílového značení - 10s (za každý dotyk),
- předčasný start do RZ - 10s,
- start do RZ v jiném, než svém daném startovním čase - přidělený čas,
- start do RZ, kdy jezdec nestihne odstartovat do 20s po svém daném startovním čase - přidělený čas,

- cizí pomoc - dotyk vozu, či jiná pomoc cizí osoby - 5s.

13. Porucha vozu v průběhu RZ
Pokud jezdec nemůže kvůli technickým problémům se svým vozem pokračovat v RZ, závadu může vlastní silou odstranit přímo na trati, nejdéle však do té doby, než dojde k předjetí třetím za ním startujícím vozem, (u posledního startujícího do 2. min), poté již nesmí v RZ pokračovat, vypne vysílač a svou závadu odstraní až mimo trať RZ. Pak dostává v dané RZ přidělený čas. Toto se netýká standardního předjetí pomalejšího jezdce bez technických problémů rychlejším vozem.
Vůz musí do RZ odstartovat svou vlastní silou, v opačném případě dostává jezdec v dané RZ přidělený čas. Vůz musí při startu do RZ překročit celou svou délkou startovní čáru bez jakéhokoliv dotyku soutěžícího, či jiné osoby, v opačném případě jezdec v dané RZ dostává přidělený čas.

14. Pravidla
Jezdci startující na soutěži jsou povinni znát a dodržovat tyto pravidla.

Pravidla platí po celou zimní sezónu Euro RC Winter Challenge 2015/2016.